Regulamin

REGULAMIN SERWISU OGŁOSZENIOWEGO  REDBELL.EU
Postanowienia   ogólne:
-Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.callgirls-europe.com
-Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy poprzez formularz kontaktowy na stronie Kontakt.
-Administrator Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Serwisu usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej www.redbell.eu , w celu przechowywania przez Użytkowników Serwisu danych w postaci ogłoszeń towarzyskich („Ogłoszenia”) lub Ulubionych i komentarzy do Ogłoszeń („Komentarze”, "Pochwały"), które są udostępniane na stronie www.callgirls-europe.com   , na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Warunki korzystania z serwisu:

-Serwis internetowy REDBELL.EU   nazywany dalej serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
-Serwis umożliwia gościom oraz zarejestrowanym użytkownikom prezentację i przeglądanie swoich ogłoszeń , nie pośredniczy jednak w nawiązywaniu jakichkolwiek kontaktów.
-Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana, jako oferta handlowa.
- Przeglądanie zawartości serwisu jest bezpłatne.

Użytkownicy:

Osoby odwiedzające  mogą dokonać rejestracji (nazywani dalej ‘ Użytkownikami’ ) w serwisie i tym samym założyć własne konto użytkownika.
 
Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do niektórych zasobów i funkcjonalności serwisu niedostępnych dla niezarejestrowanych odwiedzających ( dodawanie ogłoszeń, lista wybranych anonsów itd.)

Zakres dostępu może zostać w każdej chwili zmieniony przez administratora.
W trakcie rejestracji nie są zbierane żadne dane osobowe podlegające kontroli prawnej.
Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych przez administratorów serwisu.
Konto zarejestrowanego użytkownika, który łamie regulamin lub na którym nie jest dokonane prawidłowe logowanie /aktywacja może zostać skasowane bez uprzedzenia.

Obowiązki i prawa:
Osoba dodająca ogłoszenie z chwilą zaakceptowania niniejszego regulaminu oświadcza, że ma pełne prawa do zamieszczanych zdjęć i jest osoba pełnoletnią.

Serwis dokłada wszelkich starań, aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne ogłoszenia, ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność a także za:
- Treść ogłoszeń, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach.
- Ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli.
- Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.

RODO

Każdy zarejestrowany użytkownik ma pełne prawo do wglądu, korekty swoich danych podanych w ogłoszeniu oraz do całkowitego usunięcia ogłoszenia lub profilu.Może tego dokonać osobiście w sowim panelu lub poprzez kontakt z administratorem serwisu.

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do:

- Odmowy publikacji ogłoszeń, anonsów i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Usuwania w/w z tych samych powodów.

- Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.

- Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów serwisu.

- Zablokowania lub usunięcia kont użytkowników nierespektujących postanowień regulaminu serwisu.

Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby dane zarejestrowanych użytkowników były należycie zabezpieczone.
Nie daje jednak 100% gwarancji ich ochrony przed utratą w wyniku awarii technicznej lub próby kradzieży.

Zabrania się:

- Kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora.
- Rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

- Jakiegokolwiek innego działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników.
- Używania serwisu do wspomagania działalności niezgodnej z prawem.


Dodawanie i publikacja ogłoszeń:

Serwis umożliwia dodawanie ogłoszeń towarzyskich wyłącznie osobom pełnoletnim.


W ogłoszeniu jednej osoby na zdjęciach może być tylko jedna osoba, w innym przypadku należy dodać ogłoszenie  jako duet, para lub escort service czy klub.

W ogłoszeniu jest możliwe dodanie linku do strony internetowej- pod warunkiem, ze jest to osobista i prywatna strona osoby zamieszczającej ogłoszenie – linki do stron innych niż osób na ogłoszeniu nie będą akceptowane. Np. osoba dodająca anons jako pojedyncza dziewczyna nie może wstawiać linku do strony agencji czy klubu-wtedy należy zmienić kategorię ogłoszenia.Strona którą chcesz podpiąć musi byc całkowicie wolna od jakichkolwiek bannerów do innych stron.Nie możliwe jest podlinkowanie stron typu escortbook lub callgirlsfiles etc.

W ogłoszeniu może znajdować się maksymalnie 25 zdjęć.
Do ogłoszeń należy dodać, co najmniej 1 zdjęcie. Ogłoszenia bez co najmniej jednego zdjęcia nie będą akceptowane.
Osoba dodająca ogłoszenie zgadza się na publikacje jej fotografii w takiej samej postaci jak na serwisie redbell.eu w fanpage’ach serwisu na Facebook’u oraz Google+ wyłącznie w celu wsparcia reklamowego strony www.callgirls-europe.com  oraz podniesieniem oglądalności jej profilu.
W anonsach płatnych zdjęcia podlegają obróbce i zakryciu twarzy.
W celu weryfikacji profilu osoba dodająca zdjęcia może dodać co najmniej jedną fotografię z trzymaną w rekach kartką z napisem REDBELL.EU  –ale cała sylwetka osoby musi być widoczna.
Administrator serwisu nie jest właścicielem zamieszczanych zdjęć, nie sprzedaje ich osobom trzecim, nie udostępnia żadnych informacji osobom trzecim na temat ogłoszeniodawców.
Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na dysponowanie jego zdjęciami przez administratora serwisu do celów wyłącznie reklamowych przez okres nadawania ogłoszenia w serwisach i stronach powiązanych z serwisem redbell.eu.
   Poprzez dodanie ogłoszenia  Użytkownik  oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem ogłoszenia zamieszczanego przez użytkownika w serwisie, są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w ogłoszeniu.


Jeden użytkownik może dodać wiele ogłoszeń.

Zamieszczane fotografie:
a) co najmniej jeden z wymiarów fotografii stanowiącej element ogłoszenia jest nie mniejszy niż 350px,
b) co najmniej jedna z fotografii stanowiących element ogłoszenia przestawia sylwetkę osoby, której dotyczy ogłoszenie,
c) fotografie stanowiące element ogłoszenia nie mogą stanowić kopii fotografii z strony internetowej lub przedstawiać fotografii powierzchni monitora, gazety, zdjęcia analogowego,
d) fotografie stanowiące element ogłoszenia nie mogą zawierać widocznych tylko danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych , znaków wodnych ,dopuszczalny jest widoczny numer telefonu ( taki sam ja w ogłoszeniu ) pod  warunkiem widocznej osoby na fotografii lub klubu jeśli ogłoszenie dodane jest w odpowiadajacej kategorii.
e) fotografie stanowiące element ogłoszenia nie mogą znajdować się w innych, obecnie aktywnych ogłoszeniach,
f) fotografie stanowiące element ogłoszenia nie mogą być powiększane, posiadać widocznych artefaktów będących efektem powiększenia zdjęcia lub zapisania zdjęć w dużej stratnej kompresji.
g) fotografie stanowiące element ogłoszenia mają odpowiednią jakość tj. nie są zbyt ciemne, prześwietlone, mają odpowiednią ziarnistość i natężenie barw.
h) fotografie stanowiące element ogłoszenia nie mogą być zmodyfikowane w sposób powodujący utratę ich naturalności, do takich niedozwolonych modyfikacji zalicza się w szczególności:
- podmianę tła na sztuczne - kolorowe / jaskrawe / kontrastowe
- wszelkie cyfrowe dodatki - np kolorowe tęcze, serduszka, gwiazdki, napisy, itp.
- zbyt mocne nasycenie lub nienaturalna barwa kolorów (z wyłączeniem zdjęć czarno-białych i sepii).
Użytkownik dodający ogłoszenie zgadza się na dodanie na fotografiach napisów zawierających nazwę redbell.eu
Zasłonięcie twarzy osoby widocznej na fotografii na wniosek  użytkownika  zamieszczającego ogłoszenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu ogłoszeniowym w procedurze rejestracji)

Dane osobowe:
Osoba dodająca ogłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu ogłoszeniowym  lub formularzu rejestracyjnym , przez Administratora Serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
Podanie przez  osoby dodające ogłoszenie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez administratora serwisu na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez użytkownika serwisu nieprawdziwych danych w formularzu ogłoszeniowym  lub formularzu rejestracyjnym dla osób dodających pochwały.
Każdy z Zarejestrowanych Użytkowników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z administratorem serwisu.
Osoba dodająca ogłoszenie zgadza się na otrzymywanie droga mailową informacji oraz przypomnień o dokonaniu płatności na następny okres ukazywania się ogłoszenia wybrany przez użytkownika .

Polityka cookies :

Cookie - zwane również ciasteczkami - to niewielkie pliki przechowywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Korzystanie z cookie jest całkowicie bezpieczne. Nie mogą one zainfekować komputera wirusem. Nie dają dostępu do prywatnych dokumentów czy zdjęć użytkownika. Nie wykradają haseł dostępu ani żadnych danych osobowych zapisanych na komputerze. Inni użytkownicy witryny nie mają dostępu do Twoich plików cookie.

Ten serwis używa cookie w następujących celach:

•dopasowanie wyglądu i działania witryny zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami.

•zapamiętanie wyboru raz dokonanego przez użytkownika - np. ustawienie rodzaju wyszukiwarki

•anonimowa dla użytkownika identyfikacja przeglądarki internetowej pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony - np. logowanie

•zbieranie anonimowych danych statystycznych o odwiedzanych stronach, przeglądarce i systemie operacyjnym

•dopasowanie reklam do możliwych zainteresowań użytkownika

W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz zablokować akceptowanie cookie.


Postanowienia końcowe :


Wszelkie prawa do treści , wyglądu serwisu zastrzeżone ©

25.05.2018

                                                    ZAŁOGA  REDBELL.EU

Kategorie ogłoszeń towarzyskich: dziewczyna do towarzystwa ALBANIA, dziewczyna do towarzystwa ANDORA, dziewczyna do towarzystwa ANGLIA, dziewczyna do towarzystwa ARGENTYNA, dziewczyna do towarzystwa AUSTRALIA, dziewczyna do towarzystwa AUSTRIA, dziewczyna do towarzystwa AZERBEJDŻAN, dziewczyna do towarzystwa BELGIA, dziewczyna do towarzystwa BIAŁORUŚ, dziewczyna do towarzystwa BOŚNIA I HERCEGOWINA, dziewczyna do towarzystwa BUŁGARIA, dziewczyna do towarzystwa CHINY, dziewczyna do towarzystwa CHORWACJA, dziewczyna do towarzystwa CYPR, dziewczyna do towarzystwa CZARNOGÓRA, dziewczyna do towarzystwa CZECHY, dziewczyna do towarzystwa DANIA, dziewczyna do towarzystwa ESTONIA, dziewczyna do towarzystwa FINLANDIA, dziewczyna do towarzystwa FRANCJA, dziewczyna do towarzystwa GRECJA, dziewczyna do towarzystwa GRUZJA, dziewczyna do towarzystwa HISZPANIA, dziewczyna do towarzystwa HOLANDIA, dziewczyna do towarzystwa INDIE, dziewczyna do towarzystwa INDONEZJA, dziewczyna do towarzystwa IRLANDIA, dziewczyna do towarzystwa ISLANDIA, dziewczyna do towarzystwa IZRAEL, dziewczyna do towarzystwa JAPONIA, dziewczyna do towarzystwa KANADA, dziewczyna do towarzystwa KATAR, dziewczyna do towarzystwa LIBAN, dziewczyna do towarzystwa LICHTENSTEIN, dziewczyna do towarzystwa LITWA, dziewczyna do towarzystwa LUXEMBURG, dziewczyna do towarzystwa ŁOTWA, dziewczyna do towarzystwa MACEDONIA, dziewczyna do towarzystwa MALEZJA, dziewczyna do towarzystwa MALTA, dziewczyna do towarzystwa MAROKO, dziewczyna do towarzystwa MOŁDAWIA, dziewczyna do towarzystwa MONAKO, dziewczyna do towarzystwa NIEMCY, dziewczyna do towarzystwa NIGERIA, dziewczyna do towarzystwa NORWEGIA, dziewczyna do towarzystwa POLSKA, dziewczyna do towarzystwa PORTUGALIA, dziewczyna do towarzystwa ROSJA, dziewczyna do towarzystwa RUMUNIA, dziewczyna do towarzystwa SAN MARINO, dziewczyna do towarzystwa SERBIA, dziewczyna do towarzystwa SINGAPUR, dziewczyna do towarzystwa SŁOWACJA, dziewczyna do towarzystwa SŁOWENIA, dziewczyna do towarzystwa SZWAJCARIA, dziewczyna do towarzystwa SZWECJA, dziewczyna do towarzystwa ŚW MARCIN, dziewczyna do towarzystwa TAJLANDIA, dziewczyna do towarzystwa TURCJA, dziewczyna do towarzystwa UKRAINA, dziewczyna do towarzystwa USA, dziewczyna do towarzystwa WĘGRY, dziewczyna do towarzystwa WIELKA BRYTANIA, dziewczyna do towarzystwa WIETNAM, dziewczyna do towarzystwa WŁOCHY, dziewczyna do towarzystwa Worldwide, dziewczyna do towarzystwa ZEA,